Untitled Document
เลือกประเภทข่าว :
    รายงานประจำปี 2559
    รายงานประจำปี  2559
รายงานประจำปี
7/6/2560
    ประชุมโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิ้ดไทองค์ราชัน ราชินี 05/06/60
    ประชุมโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ  เทิ้ดไทองค์ราชัน  ราชินี  05/06/60
ส่วนสวัสดิการสังคม
6/6/2560
    ร่วมกิจกรรมรณรงค์การคัดเเยกขยะเเละร่วมพัฒนาทำความสะอาด(บ้านกอก) ม.2 ... 1/06/60
    ร่วมกิจกรรมรณรงค์การคัดเเยกขยะเเละร่วมพัฒนาทำความสะอาด(บ้านกอก)  ม.2  ... 1/06/60
สำนักงานปลัด
1/6/2560
    โครงการ 3 วัยใส่ใจครอบครัวอบอุ่น 31/05/60
    โครงการ 3 วัยใส่ใจครอบครัวอบอุ่น 31/05/60
ส่วนสวัสดิการสังคม
1/6/2560
    ร่วมกิจกรรมรณรงค์การคัดเเยกขยะเเละร่วมพัฒนาทำความสะอาด ม.1เเละ ม.10 ... 19/05/60
    ร่วมกิจกรรมรณรงค์การคัดเเยกขยะเเละร่วมพัฒนาทำความสะอาด  ม.1เเละ ม.10... 19/05/60
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
19/5/2560
    โครงการปฐมนิเทศเเละประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้านคุยเชือก ประจำปี 2560 ...16/05/60
    โครงการปฐมนิเทศเเละประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้านคุยเชือก ประจำปี 2560 ...16/05/60
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
16/5/2560
    โครงการปฐมนิเทศเเละประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัว 15/05/60
    โครงการปฐมนิเทศเเละประชุมผู้ปกครอง  ประจำปี 2560  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัว  15/05/60
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
15/5/2560
    มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละผู้พิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 .....05-05-60
    มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละผู้พิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 .....05-05-60
ส่วนสวัสดิการสังคม
8/5/2560
    วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ฉบับที่ 34/2560
    วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ฉบับที่ 34/2560
สำนักงานปลัด
8/5/2560
    โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะฯ ประจำปีงบประมาณ 2560
    โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะฯ ประจำปีงบประมาณ  2560
สำนักงานปลัด
1/5/2560
    ร่วมกิจกรรมรณรงค์การคัดเเยกขยะเเละร่วมพัฒนาทำความสะอาดหมู่บ้าน (บ้านหนองปลาเข็ง ม.7 )
    ร่วมกิจกรรมรณรงค์การคัดเเยกขยะเเละร่วมพัฒนาทำความสะอาดหมู่บ้าน (บ้านหนองปลาเข็ง ม.7 )
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
24/4/2560
    โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามภูมิปัญญา ท้องถิ่นเเละวัฒนธรรมของตำบลหนองบัว 11/04/60
    โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามภูมิปัญญา ท้องถิ่นเเละวัฒนธรรมของตำบลหนองบัว 11/04/60
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
18/4/2560
    ร่วมกิจกรรมรณรงค์การคัดเเยกขยะเเละร่วมพัฒนาทำความสะอาด ม.5เเละ ม.8
    ร่วมกิจกรรมรณรงค์การคัดเเยกขยะเเละร่วมพัฒนาทำความสะอาด ม.5เเละ ม.8
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
31/3/2560
    โครงการเเข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลหนองบัว ประจำปี 2560
    โครงการเเข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลหนองบัว ประจำปี  2560
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
13/3/2560
    เรื่อง การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงเเละการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 24/02/60
    เรื่อง  การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงเเละการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  24/02/60
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
24/2/2560


« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 16 Next »
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ตั้งอยู่เลขที่ 133  บ้านโนนเมืองน้อยหมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140

www.nongbua.net. email : nongbua@gmail.com. โทร : 044-123456