Untitled Document
เลือกประเภทข่าว :
    เเจกเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุเเละผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม
    เเจกเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุเเละผู้พิการ ประจำเดือน  สิงหาคม
ส่วนสวัสดิการสังคม
11/8/2559
    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวร่วมประกอบพิธีสามีจิกรรม ณ. วัดสุวรรณราม บ้านหนองผือ ม.10
    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวร่วมประกอบพิธีสามีจิกรรม  ณ. วัดสุวรรณราม  บ้านหนองผือ ม.10
ข่าวประชาสัมพันธ์
4/8/2559
    คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
    *หลักฐานที่ต้องใช้
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เเละสำเนาทะเบียนบ้านผุ้ประกอบกิจการ
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเเละสำเนาทะเบียน
3.สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานะประกอบการ
4. ใบอนุญาตจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

**ค่าธรรมเนียม // ใบอนุญาตตั้งเเต่ 100 ถึง 6,000 บาท (เเล้วเเต่ประเภทเเละขนาดกิจการ)

****เเบบฟร์อมสำหรับติดต่อ
1.คำร้องทั่วไป
2.เเบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต

ส่วนการคลัง
28/7/2559
    โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย
    โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
26/7/2559
    โครงการผู้สูงวัยสดใส เพราะใส่ใจสุขภาพ
    โครงการผู้สูงวัยสดใส  เพราะใส่ใจสุขภาพ
ส่วนสวัสดิการสังคม
25/7/2559
    ถวายเทียนพรรษาวัดจันทราราม บ้านกอก ม.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หนองบัว)+คุยเชือก
    ถวายเทียนพรรษาวัดจันทราราม บ้านกอก ม.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หนองบัว)+คุยเชือก
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
14/7/2559
    เเจกเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุเเละผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม
    เเจกเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุเเละผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม
ส่วนสวัสดิการสังคม
11/7/2559
    ประกาศใช้เเผนพัฒนาสามปี 2560-2562
    ประกาศใช้เเผนพัฒนาสามปี 2560-2562
สำนักงานปลัด
5/7/2559
    โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยเเก่ประชาชน
    โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยเเก่ประชาชน
สำนักงานปลัด
30/6/2559
    วันประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติดโลก
    วันประชารัฐร่วมใจ  ปลอดภัยยาเสพติดโลก
สำนักงานปลัด
29/6/2559
    ออกดำเนินการหมู่บ้านประชารัฐเพื่อรับร่างรัฐธรรมนูญ บ้านหนองปลาเข็ง ม. 7 เเละ ม.8
    ออกดำเนินการหมู่บ้านประชารัฐเพื่อรับร่างรัฐธรรมนูญ  บ้านหนองปลาเข็ง ม. 7 เเละ ม.8
สำนักงานปลัด
29/6/2559
    อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำปี 2559
    อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำปี 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์
24/6/2559
    ออกดำเนินการหมุ่บ้านประชารัฐเพื่อสร้างการับร่างรัฐธรรมนูญ บ้านโนนหินเเห่ ม.6
    อกดำเนินการหมุ่บ้านประชารัฐเพื่อสร้างการับร่างรัฐธรรมนูญ  บ้านโนนหินเเห่  ม.6
สำนักงานปลัด
22/6/2559
    ออกดำเนินการหมู่บ้านประชารัฐสร้างการรับร่างรัฐธรรมนูญ บ้านโนนเมืองน้อย ม.5
    ออกดำเนินการหมู่บ้านประชารัฐสร้างการรับร่างรัฐธรรมนูญ  บ้านโนนเมืองน้อย ม.5
สำนักงานปลัด
22/6/2559
    ออกดำเนินการหมู่บ้านประชารัฐเพื่อสร้างการรับร่างรัฐธรรมนูญ บ้านคุยเเพง ม. 4
    ออกดำเนินการหมุ่บ้านประชารัฐเพื่อสร้างการรับร่างรัฐธรรมนูญ  บ้านคุยเเพง ม. 4
สำนักงานปลัด
20/6/2559


« Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 16 Next »
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ตั้งอยู่เลขที่ 133  บ้านโนนเมืองน้อยหมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140

www.nongbua.net. email : nongbua@gmail.com. โทร : 044-123456