Untitled Document
เลือกประเภทข่าว :
    ออกดำเนินการหมู่บ้านประชารัฐเพื่อสร้างการับร่างรับร่างรัฐธรรมนูญ บ้านกอก ม.2
    ออกดำเนินการหมู่บ้านประชารัฐเพื่อสร้างการับร่างรับร่างรัฐธรรมนูญ บ้านกอก ม.2
สำนักงานปลัด
20/6/2559
    ออกดำเนินการหมู่บ้านประชารัฐเพื่อสร้างการรับร่างรัฐธรรมนูญ บ้านคุยเชือก ม.3 เเละ ม.9
    ออกดำเนินการหมู่บ้านประชารัฐเพื่อสร้างการรับร่างรัฐธรรมนูญ บ้านคุยเชือก ม.3 เเละ ม.9
สำนักงานปลัด
20/6/2559
    เเจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละผู้พิการ ประจำเดือน มิถุนายน
    เเจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละผู้พิการ  ประจำเดือน มิถุนายน
ส่วนสวัสดิการสังคม
20/6/2559
    อบต.ออกดำเนินการหมู่บ้านประชารัฐเพื่อสร้างการรับร่างรัฐธรรมนูญ บ้านหนองผือ ม. 1 เเละหมู่ 10
     อบต.ออกดำเนินการหมู่บ้านประชารัฐเพื่อสร้างการรับร่างรัฐธรรมนูญ บ้านหนองผือ ม. 1 เเละหมู่ 10
สำนักงานปลัด
9/6/2559
    รายงานประจำปี 2558
    รายงานประจำปี 2558
รายงานประจำปี
6/6/2559
    สรุปกระบวนงานการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
    สรุปกระบวนงานการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ข่าวประชาสัมพันธ์
31/5/2559
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำเเหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำเเหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
30/5/2559
    โครงการอบรมคนพิการฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการทางการเเพทย์
    โครงการอบรมคนพิการฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการทางการเเพทย์
ส่วนสวัสดิการสังคม
24/5/2559
    โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว ครอบครัวสุขใจ ห่างไกลความรุนเเรง
    โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว    ครอบครัวสุขใจ  ห่างไกลความรุนเเรง
ส่วนสวัสดิการสังคม
24/5/2559
    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบกรองน้ำเเบบผิวดินขนาด 5 ลบ.ม./ชม
   

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบกรองน้ำเเบบผิวดินขนาด  5 ลบ.ม./ชม

ส่วนการคลัง
17/5/2559
    โครงการปฐมนิเทศเเละประชุมผู้ปกครอง (ศพด.หนองบัว) 16 พ.ค 2559
    โครงการปฐมนิเทศเเละประชุมผู้ปกครอง (ศพด.หนองบัว) 16 พ.ค 2559
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
16/5/2559
    ประชุมสภา อบต. หนองบัว ประจำเดือน พฤษภาคม
    ประชุมสภา อบต. หนองบัว ประจำเดือน พฤษภาคม
สำนักงานปลัด
13/5/2559
    โครงการปฐมนิเทศเเละประชุมผู้ปกครองประจำปี 2559 (ศพด.หนองบัว) 13 พค.2559
   
  1. โครงการปฐมนิเทศเเละประชุมผู้ปกครองประจำปี 2559 (ศพด.หนองบัว) 13 พค.2559
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
13/5/2559
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวการรับสมัครบุคคลทั่วไปเเละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำเเหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ๑ ตำเเหน่ง ปี 2559
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวการรับสมัครบุคคลทั่วไปเเละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำเเหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ๑ ตำเเหน่ง ปี2559
ข่าวประชาสัมพันธ์
12/5/2559
    เเจกเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุเเละผู้พิการ ประจำเดือนพฤษภาคม
    เเจกเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุเเละผู้พิการ ประจำเดือนพฤษภาคม
ส่วนสวัสดิการสังคม
10/5/2559


« Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 16 Next »
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ตั้งอยู่เลขที่ 133  บ้านโนนเมืองน้อยหมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140

www.nongbua.net. email : nongbua@gmail.com. โทร : 044-123456