Untitled Document
     
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๒๕๖๐  
            ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๒๕๖๐   
     
   
   
     
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ตั้งอยู่เลขที่ 133  บ้านโนนเมืองน้อยหมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140

www.nongbua.net. email : nongbua@gmail.com. โทร : 044-123456