Untitled Document
ชื่อสินค้า :
 ตะกร้าจักสานไม้ไผ่
ชื่อกลุ่มผู้จัดทำ :
 กลุ่มแม่บ้าน บ้านหนองผือ
ลักษณะสินค้า :
 ใช้ไม้ไผ่จักสานเป็นตะกร้า รูปทรงสวยงาม แข็งแรง ทนทาน
  รายละเอียด...       
ชื่อสินค้า :
 ตะกร้าจักสานพลาสติก
ชื่อกลุ่มผู้จัดทำ :
 กลุ่มแม่บ้าน บ้านโนนเมืองน้อย
ลักษณะสินค้า :
 ใช้เส้นพลาสติกในการจักสาน รูปทรงสวยงาม ทนทาน
  รายละเอียด...       
ชื่อสินค้า :
 ผ้าไหมมัดหมี่
ชื่อกลุ่มผู้จัดทำ :
 กลุ่มแม่บ้าน บ้านหนองปลาแข็ง
ลักษณะสินค้า :
 เป็นการทอผ้าจากเส้นไหม โดยการออกแบบลายหมี และมีสีสันสวยงาม มีให้เลือกหลอกหลายแบบ หลากหลายสีสัน
  รายละเอียด...       
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ตั้งอยู่เลขที่ 133  บ้านโนนเมืองน้อยหมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140

www.nongbua.net. email : nongbua@gmail.com. โทร : 044-123456