Untitled Document
 
 
   
ชื่อสินค้า :
 ตะกร้าจักสานพลาสติก
ลักษณะสินค้า :
 ใช้เส้นพลาสติกในการจักสาน รูปทรงสวยงาม ทนทาน
ชื่อกลุ่มผู้จัดทำ :
 กลุ่มแม่บ้าน บ้านโนนเมืองน้อย
สถานที่จัดทำ :
 บ้านเลขที่ 20 บ้านโนนเมืองน้อย หมู่ที่ 5 ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
โทรศัพท์ :
 08-7374-82
แผนที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ตั้งอยู่เลขที่ 133  บ้านโนนเมืองน้อยหมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140

www.nongbua.net. email : nongbua@gmail.com. โทร : 044-123456