Untitled Document
 
 
   
ชื่อสินค้า :
 ผ้าไหมมัดหมี่
ลักษณะสินค้า :
 เป็นการทอผ้าจากเส้นไหม โดยการออกแบบลายหมี และมีสีสันสวยงาม มีให้เลือกหลอกหลายแบบ หลากหลายสีสัน
ชื่อกลุ่มผู้จัดทำ :
 กลุ่มแม่บ้าน บ้านหนองปลาแข็ง
สถานที่จัดทำ :
 บ้านเลขที่ 17 บ้านหนองปลาแข็ง หมู่ที่ 7 ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
โทรศัพท์ :
 08-5236-25
แผนที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ตั้งอยู่เลขที่ 133  บ้านโนนเมืองน้อยหมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140

www.nongbua.net. email : nongbua@gmail.com. โทร : 044-123456